Tutvustus

Suur-Posti 1 kinnistust:

Arendustegevuse käigus rekonstrueeriti kõik Suur-Posti 1 kinnistul asuvad hooned vastavalt Pärnu Linnavolikogu otsusega nr. 16 (18.02.2016) kehtestatud detailplaneeringule. Detailplaneeringuga määratud ehitusmahtudega on võimalik tutvuda kodulehel visualiseeringu vahendusel.